Ako nám môžete poukázať (2%) dve percentá z dane? - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

DVE PERCENTÁ Z DANE

Každoročne môžu ľudia ale aj firmy poukázať dve v prípade dobrovoľníkov

až tri percentá zo svojej už zaplatenej dane

z príjmov v prospech mimovládnych neziskových organizácií, nadácií na realizáciu svojich krátkodobých cieľov alebo verjnoprospešných aktivít.

Reklamný baner propagácie Nadácie 858 pre zisk dvoch percent z dane
Nejedná sa o daň naviac, ľudia a firmy svojím rozhodnutím rozhodujú o tom, že táto časť už zaplatenej dane neputuje do štátneho (miestneho) rozpočtu, ale bude prevedená práve v prospech týchto neziskových organizácií.

Prinášame Vám postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  • Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
  • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

  • Napíšte do Vyhlásenia vaše údaje spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.

  • Vyhlásenie je vo formáte editovateľného .pdf formátu, ktorý si viete vypísať aj na vašom počítači a následne vytlačiť.
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !!!


DOKUMENTY

Ďakujeme.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky