Kontakt - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS

KONTAKT

Adresa:
Nadácia 858
Za Hornádom 878/6
052 01 Spišská Nová Ves

Korešpondenčná adresa:
Hutnícka 2712/8
052 01 Spišská Nová Ves


Mobil:
+421 944 213 780

Mail:
info@nadacia858
nicol.lauf@nadacia858


www.nadacia858.sk

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z.
o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 13.11.2012
pod registračným číslom: 203/Na-2002/1039


IČO: 42252601
DIČ: 2024104676

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo bankového účtu  

SK29 1111 0000 0012 6613 0018

SWIFT (BIC) : UNCRSKBX


Adresa banky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky