Lokálne ekonomiky 2016 v meste Třinec - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

NOVINY

NICOL LAUF - LOKÁLNE EKONOMIKY 2016 - TŘINEC

 
Správkyňa Nadácie 858  Nicol Lauf spoločne zo zástupcami VÚC Košice sa zúčastnili konferencie v meste Třinec v Českej republike pod názvom Lokální ekonomiky. Prítomných bolo viacero významných osobností ako českej politickej tak i ekonomickej scény na svetovej úrovni.
Nicol Lauf účastníčka konferencie Lokální ekonomiky v meste Třinec, Česká republika

Za zmienku stojí spomenúť Mirka Toploánka, bývalého politika a premiéra Českej republiky, ktorý v súčasnej dobe podniká a je predseda výkonnej rady Teplárenského združenia Českej republiky a predseda dozornej rady Elektrárne Opatovice.


Zo svetovej ekonomickej scény pán prof. Milan Zelený, česko-americký ekonóm, emeritný profesor na Fordham University v New Yorku, pôsobiaci tiež na UTB v Zlíne. Je zakladateľom a predsedom nadácie ZET Foundation. Zaoberá sa otázkami produktivity práce, ekonomických transformácií, managementu a podnikovej ekonomiky. Je popredným svetovým zástancom teórie transformácie a metamorfózy ekonomiky, ako i deglobalizácie a re-lokalizácie svetových ekonomík. Publikoval stovky odborných prác, je jedným z najcitovanejších českých ekonómov, prednáša na niekoľkých svetových univerzitách.


Prečo práve lokálna ekonomika a čo si máme pod týmto spojením predstavovať ? Nicol lauf sa snaží upriamiť pozornosť na to, že treba si uvedomiť že tak ako ľudstvo tak i svet sa neustále vyvíja a mení. Vývoj prešiel rôznymi etapami a režimami, ktoré budovali ekonomické trendy. Navzájom na seba vplývali čoho výsledkom je dnes tak presadzovaná globalizácia. Avšak poučenie z trhového hospodárstva, plánovanej ekonomiky, globalizácie majú za následok vývoj k lokalizácii. Nadácia 858 ktorej cieľom je poukazovať na tento trend a v neposlednom rade i potrebu naštartovať lokálnu ekonomiku, výroba a spotreba v prvom rade na lokálnej úrovni čo zabezpečuje tvorbu pracovných miest.


A čo je to vlastne tá lokalizácia?
Lokalizácia je stále zreteľnejší ekonomický trend, ktorý sa prejavuje rastúcim významom lokalít. V dôsledku spomaľujúcej globalizácie totiž znovu rastie nielen význam národných štátov, ale predovšetkým menších geograficky či inak vymedzených regiónov (kraje, okresy, apod.).
V najbližšej budúcnosti ju bude akcelerovať predovšetkým spomaľujúca globálna ekonomika a stále prevratnejšie a rýchlejšie technologické zmeny. Takto strategicky riadená lokálna ekonomika posilňuje konkurencieschopnosť regiónu a súčasne ju stabilizuje v období hospodárskych kríz, menových otrasov či surovinových výpadkov.


Uvedomme si že miestna ekonomika je v prvom rade prospešná obecne. Je závislá na postoji ľudí, ktorý nemyslia výhradne na uspokojení svojich individuálnych potrieb. Práve naopak. Aktívne hľadajú riešenia vo vzájomnej spolupráci – zakladajú družstvá alebo zavádzajú alternatívne systémy.


Kvalitná lokálna ekonomika vie ponúknuť ľuďom pracovnú príležitosť na princípe tímových úloh – ľudia robia to čo vedia a čo ich uspokojuje. Neotročia v nadnárodných korporáciách. Svoju prácu robia ochotne, zmysluplne čo prináša i podstatne vyšší výkon a radosť z dobre vykonanej práce. Dôležitým aspektom v lokálnej ekonomike je že nedochádza k výraznému drancovaniu prírodných a ľudských zdrojov  za účelom neúmerného individuálneho obohacovania. Takto nastavenú lokálnu ekonomiku je možné prepojiť na úrovni krajov pretože lokálna ekonomika nie je uzavretý systém.


Nicol Lauf nám pripomenula ako vzájomné prepojenie sa musí riadiť pravidlom WIN – WIN t.z. víťazia obidve strany. Žiadna lokálna ekonomika vstupujúca do vzájomnej spolupráce nie je víťazom a nie je ani porazeným. Lokálne ekonomiky nie sú pre seba konkurenciou ale partnerom a spolupracovníkom – navzájom sa dopĺňajú. S lokálnou ekonomikou je úzko prepojený i lokálny patriotizmus. Neznamená to „mám sa rád vo svojom kraji“, ale „mám rád svoj kraj a som ochotný pre to niečo urobiť“. V praxi to spoznáme tak, že ľuďom nie je protivné spolupracovať na obecne prospešných projektoch.


Nadácia 858 sa týmto pripája k snahe o oživenie miestnej ekonomiky formou obnovy miestnej produkcie a rôznych ďalších aspektov života.

#PATRIOT
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky