Nadácia 858 na zasadnutí ZMOS Spiš - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

NOVINY

NA ZASADNUTÍ ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ SLOVENSKA - SPIŠ

Dňa 16 júna 2016 sa v obci Nižné Repaše konalo zasadnutie Združenia miest a obcí Slovenska-Spiš (ZMOS – Spiš) na ktoré bola pozvaná i Nadácia 858 starostkou obce Spišské Tomášovce a predsedníčkou ZMOS – Spiš  Mgr. Zuzanou Nebusovou.  Našu organizáciu na tomto pre nás mimoriadnom stretnutí zastupovala správkyňa nadácie pani Nicol Lauf.

Nicol Lauf vyzýva k spolupráci starostov a primátorov
 
Účelom tohto pozvania bolo na jednom mieste predstaviť ciele Nadácie 858 a zapojiť do nich všetkých primátorov a starostov miest a obcí v Spišskom regióne. Správkyňa nadácie v jednotlivých bodoch odprezentovala víziu tejto spolupráce a niekoľko krát poukázala na potrebu vytvárania zdravého podnikateľského prostredia ktorého základom je spolupráca.
 
Dôležitou informáciou bola bezpochybne pripravovaná TOUR 858 kde momentálne prebieha schvaľovací proces podmienok potrebných pre účasť. Starostov zaujalo že nie každý záujemca má možnosť z rôznych dôvodov absolvovať  trhy a jarmoky konané v mestách a obciach počas roka. Navrhovaným riešením je projekt s príznačným názvom TOUR 858 ktorý by bol skvelou príležitosťou odprezentovať svoju tvorbu, vytvoriť alebo rozšíriť zákaznícke portfólio a týmto prispieť k tvorbe dobrého mena jednotlivého mesta a obce.
 
Centrom tohto projektu bude sídlo Nadácie 858 v Spišskej Novej Vsi, ktorého otvorenie sa pripravuje na mesiac september 2016. V tomto centre je plánovaná realizácia predaja a prezentácie domácich výrobkov jednotlivcov, organizácií, miest a obcí. Správkyňa nadácie Nicol Lauf spomenula taktiež  pripravovanú sériu rôznych workshopov, tvorivých dielní a vzdelávacích programov z oblasti podnikania v remesle a službách.
 
Vzhľadom na nedávnu aktivitu správkyne pri jednaní na VÚC Košice sa bude konať vernisáž obrazov práve pod záštitou VÚC Košice a významných osobností  priamo v Košiciach, čo je skvelou príležitosťou pre prezentáciu našich domácich umelcov. Projekt OBRAZ 858 je jedinečný projekt Nadácie 858 kde momentálne prebieha monitoring finančnej podpory jednotlivých organizácií a umelcov, ktorý predstavuje priamu finančnú podporu určenú pre vybavenie remeselných dielní jednotlivcov, organizácií, miest a obcí Slovenska.
 
Nadácia 858 vytvára v spolupráci vlastné portfólio jedinečných výrobkov odprezentovaných v katalógu 858. Práve tento projekt je úzko spojený s centrom a vytvorí pracovné miesta formou inkubátora, ktorý svojím systémom fungovania bude na Slovensku jedinečný.
V závere pani Lauf predniesla legislatívne návrhy, ktoré na trh domácej výroby prinesú jasné pravidlá s funkčným systémom pre rozvoj remesla. Tieto návrhy boli veľmi podrobne postupne odprezentované aj na pôde VÚC Košice kde sa stretli s ústretovým postojom a dohodla sa hlbšia spolupráca pri presadzovaní týchto návrhov.
#PATRIOT
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky