Domáce remeselné trhy - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROGRAMY > AKTIVITY > PODPORNÉ AKCIE

REMESELNÉ TRHY

PODPORNÝ PROGRAM
PROJEKT - PREDAJNÉ A VÝSTAVNÉ TRHY


PREDAJNÉ A VÝSTAVNÉ TRHY
PODPORNÉ AKCIE PRE ROZVOJ REMESLA A SLOBODNÉHO PODNIKANIA


sú určené pre prezentáciu domácej tvorby a domácich výrobcov.

SLOVENSKÁ TVORBA
Týmito podpornými akciami, chce Nadácia 858 dostať do povedomia čo najširšieho spektra domácich ale aj zahraničných spotrebiteľov slovenských tvorcov, zvýšiť ich dopyt po výrobkoch, so stabilným zabezpečením klientely, udržania alebo aj vytvorenia pracovného miesta na trhu práce. Nadácia si dáva za úlohu pomoc pri zlepšení kvality výroby formou praktického vzdelávania, či podmienok samotnej výroby výrobkov.

SPOTREBITEĽ
Na strane druhej, tej spotrebiteľskej sme zriadili výberovú komisiu, ktorá kontroluje pôvod a samotnú kvalitu prezentovaných výrobkov. Nadácia 858 ma za úlohu vzdelávať a viesť domácich spotrebiteľov k návykom v uprednosťňovaniu domáceho produktu namiesto zahraničných, preto je to veľká zopovednosť a tlak aj na samotných výrobcov z pohľadu samotnej kvality výrobku.

PREZENTÁCIE
V roku 2016 ma Nadácia 858 záujem spustiť svoje činnosti v ďaľších mestách Slovenska. Pomôcť tak v každom meste alebo obci domácim tvorcom nájsť si klientelu, uplatniť sa na trhu práce a do budúcna domácich presunúť do cudzích miest. Prezentáciou v cudzích mestách spestriť paletu ponúkaných výrobkov pre spotrebiteľov a výrobcom rozšíriť ich spotrebiteľskú základňu.


Definícia podpory a opis projektu: Nadácia 858 sa zamerala primárne na podporu pre tvorivú činnosť fyzických osôb, ktoré činnosť vykonávajú ako HOBBY alebo aj ako samostatne zárobkovú činnosť. Každá jedna akcia bola situovaná primárne ako podporný predaj produktu samotného tvorcu.

V prípade záujmu vystavovať pod záštitou Nadácie 858 nás kontaktujte na mobilnom čísle 0944 213 780.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky