Symbolický darček - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

PROGRAMY > AKTIVITY > PROJEKTY


SYMBOLICKÝ DARČEK

je podprorným tzv. marketingovým projektom pre zainteresovaných výrobcov a tvorcov z projektov Nadácie 858. Týmto projektom chceme dostať do povedomia tvorcov, umelcov, remeselníkov alebo výrobcov a ukotviť ich tak na trhu práce. Absovovaním podporného programu výrobcom zabezpečíme ich stabilitu na trhu práce s možnosťou pravidelného príjmu, čo do budúcnosti znamená vytvorenie pracovného miesta.

V prípade záujmu podporiť projekt
, nás prosím kontaktujte na mobilnom čísle 0944213780 alebo emailom.


Ručná výroba
PODPORNÝ PROGRAM
PROJEKT III.

1. SYMBOLICKÝ DARČEK
pomôžme spoločne vytvoriť pracovné miesto v remeselnje výrobe

Nadácia 858 s podporným programom pre rozvoj a zvýšenie povedomia kultúrneho a prírodného dedičstva vypracovala projekt pre priamu podporu slovenskej produkcie, ktorá ma nasledovnú charakteristiku.

Náš cieľ:

Nadácia 858 má zámer nahradiť konzumný alebo iný výrobok mimo domáceho pôvodu za domáci výrobok. Nadácia 858 zabezpečí za príspevok darčekový predmet pre zvolenú skupinu. Nadácia je schopná zabezpečiť konkrétny darčekový predmet k tématickej akcii pre konkrétnu organizáciu. Takýmito darčekovými predmetmi  zo slovenskej domácej produkcie zabezpečíme pracovné miesto/a s možnosťou uplatnenia sa na trhu práce, s následným vytvorením pracovného miesta. Zároveň tento projekt zabezpečí propagáciu slovenskej domácej produkcie.

Výhody nákupu tovaru od slovenského výrobcu:

  • kvalita spracovania,

  • podpora slovenskej produkcie,

  • šírenie kultúrneho remesla a jej následnej produktivity.


Touto činnosťou vieme priamo ovplyvniť nárast domácich výrobcov kultúrneho ale aj konzumného produktu. Výrobok je oslobodený od marketingových a iných cenových navýšení. Naším záujmom je propagácia produkcie domácich výrobcov a ich výrobkov prostredníctvom eurových symbolických darčekov týkajúcich sa rôznych tém. Opierame sa aj o samotnú štúdiu, ktorá funguje v západných krajinách, kde predávajú domáce výrobky výhradne od tamojších výrobcov, čo má za následok aj ekonomický rast a zvýšenie domáceho hospodárstva, ktoré je u nás poškodené rôznorodou dostupnosťou menej kvalitných výrobkov mimo domácej výroby. Podporovaním zahraničných výrobcov kúpou ich výrobkov podporujeme odlev financií z našej krajiny.

Podporou projektu môžeme pomôcť vybudovať jednotlivé pracovné miesta pre tvorbu domácej produkcie, ktorá bývala výsadou našej krajiny.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky