Podpora výroby Slovenských výrobkov - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

O NÁS


Nadácia 858 má za cieľ podporovať výrobu a propagovať predaj slovenských výrobkov.
Zvyšovať povedomie spotrebiteľov a vychovávať k týmto návykom mladé generácie.N A Š A   V Í Z I A
- podpora rozvoja výroby a propagácia predaja domácich slovenských výrobkov,
- zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o slovenských výrobkoch,
- výchova spotrebiteľa k uprednostňovaniu produktov domácej výroby,
- vzdelávanie mladej generácie o pozitívach odbytu domácich výrobkov a ich prínose na ekonomiku štátu,
- podpora predaja všetkých výrobkov začínajúcich trojčíslím 858 na ich EAN kóde  alebo iným slovenským logom a s tým súvisiace aktivity,
- podpora prezentácie slovenských výrobkov v zahraničí,
- ochrana zdravia obyvateľstva a životného prostredia
,

PODPORA AKTIVÍT V OBLASTIACH
- rozvoj a ochrana produkčného potenciálu krajiny,
- rozvoj a podpora vzdelávania v oblasti spotrebiteľských návykov,
- podpora domácich výrobcov,
- ochrana zdravia obyvateľstva,
- regionálny rozvoj
,

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky