Funkcia výberovej komisie - Nadácia 858

Logo nadácie 858
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VÝBEROVÁ KOMISIA

Výberová komisia bola vytvorená z dôvodu kontroly prezentovaných výrobkov, tak aby myšlienka Nadácie 858 prezentovať slovenskú tvorbu, nebola porušená a akcie zneužívané. Komisia ma za úlohu kontrolovať okrem pôvodu aj samotnú kvalitu výrobku a viesť tak samotných tvorcov k zodpovednému prístupu poskytovania kvalitných služieb, čo prispeje k rozšírovaniu dobrého mena slovenských výrobkov.

FUNKCIA VÝBEROVEJ KOMISIE

Výberovú komisiu zvoláva predseda, ktorého si členovia komisie riadne zvolili. Komisiu predseda zvoláva najneskôr týždeň pred konaním akcie. Komisia na ktorú pozvú prihlásených výrobcov sa koná tri dni pred konaním akcie, t.j. deň po uzávierke registrácií. Výrobcov kontaktuje komisia telefonicky a oznámi im spôsob výberu, termín a miesto zasadania komisie. V prípade ak nieje možné sa dostaviť na výber, komisia zvolí iný spôsob kontroly, napr. mail. Komisia schváli výrobky, ktoré následne výrobca prezentuje na akcii. Výberová komisia sa dostaví na akciu, kde skontroluje prezentácie domácich výrobcov. Výrobca nesmie prezentovať iný tovar aký bol schválený komisiou. Komisia na akcii následne kontroluje u výrobcov prezentovaný tovar. V prípade porušenia pravidla Nadácie 858, prezentácie výrobku, ktorý komisia neschválila alebo nieje vyrobeným domácim výrobcom, výrobca výrobky ihneď stiahne.

Príjma a vyberá prihlasených výrobcov, podľa interných predpisov Nadácie858, a to:
- pôvod použitého materiálu na výrobku,
- kvalita spracovania výrobku,
- vystupovanie predajcu.

ČLENOVIA KOMISIE
komisia je zložená z členov:
- správnej správnej rady Nadácie 858,
- zo zástupcov výrobcov,
- nezavislých členov.


TÍM NADÁCIE 858
VÝBEROVÁ KOMISIA PRE PODPORNÉ AKCIE

Martin   K a š č á k
Zuzana   K o č i š o v á
Anna   H v i z d o š o v á
Marcela   N o v y s e d l á k o v á
Diana   H o z z o v á

Milan   O r a v e c

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky